LOADING
C++ Builder
Historia C++

Nasze narzędzia - C++ Builder

Jednym z kolejnych naszych narzędzi które wykorzystujemy w naszej pracy to kompilator C++ Builder. Jest to narzędzie programistyczne typu RAD firmy Borland (której niektóre produkty od 2005 roku przyjeła firma CodeGear), służące do tworzenia aplikacji różnego przeznaczenia, z wykorzystaniem języka C++. Zaletą tego IDE jest użycie (dostępnej również w środowisku Delphi), w pełni obiektowej biblioteki VCL, znacznie ułatwiającej budowę interfejsu użytkownika w systemie Windows.

Trzeba by tu wspomnieć, iż biblioteki VCL są ogromnym udogodnieniem dla programistów. Podstawowa wersja Builder’a zawiera w sobie wiele bibliotek które natomiast zawierają w sobie podstawowe komponenty, takie jak: przyciski, pola edycyjne, suwaki, listy itd. Natomiast elastyczność dołączania nowych komponentów z firm drugich, przyczynia się do pisania profesjonalnych aplikacji w danych tematykach i co automatycznie uatrakcyjnia sam kompilator. Komponenty/biblioteki są pisane przez zwykłych ludzi, lub też przez odrębne firmy. Istnieje wiele stron internetowych, które udostępniają owe komponenty w sposób upożądkowany. Poniżej są przykładowe linki do takich stron, ale uwaga: to jest tak zwana, przysłowiowa „studnia bez dna”. Ze względu na ogrom małych i większych bibliotek, na tych i innych stronach można przebywać godzinami.

Ponadto C++ Builder dobrze wykorzystuje bazy danych i pracuje w nowoczesnych technologiach takich jak np. CORBA. Jego jądrem jest kompilator oparty na BCC32 oraz linker ILINK32. C++ Builder umożliwia abstrakcję danych oraz stosowanie kilku paradygmatów programowania:

 • proceduralnego
 • obiektowego
 • generycznego

Charakteryzuje się wysoką wydajnością kodu wynikowego, bezpośrednim dostępem do zasobów sprzętowych i funkcji systemowych, łatwością tworzenia i korzystania z bibliotek (napisanych w C++, C lub innych językach), niezależnością od konkretnej platformy sprzętowej lub systemowej (co gwarantuje wysoką przenośność kodów źródłowych) oraz niewielkim środowiskiem uruchomieniowym.

Sam język C++ został zaprojektowany przez Pana Bjarne'a Stroustrup’a, jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych i silną statyczną kontrolę typów. Zachowanie zgodności z językiem C na poziomie kodu źródłowego pozostaje jednym z podstawowych celów projektowych kolejnych standardów języka. W latach 90-tych, język C++ zdobył pozycję jednego z najpopularniejszych języków programowania ogólnego przeznaczenia. Na początku XXI wieku liczbę programistów języka C++ szacowano na około 3 miliony. Od 1998 obowiązuje standard ISO/IEC 14882:1998 (Standard for the C++ Programming Language) z drobnymi poprawkami zatwierdzonymi w 2003 r. (ISO/IEC 14882:2003). Ogłoszenie nowego standardu (tzw. C++0x) planowane jest na 2009.

Dla zainteresowanych, zapraszamy również do obszerniejszej historii języka C++.

W chwili obecnej firma Borland (CodeGear) stale rozwija swoje istniejące produkty jak i tworzy nowe. Są to między innymi:

 • Kompilator C++ Builder
 • Kompilator C++ Builder Mobile – służy do pisania aplikacji które można uruchomić na urządzeniach mobilnych takich jak np. komórka, palmptop.... itd.
 • Kompilator C# Builder – oparty na języku C#
 • Kompilator Delphi – oparty na języku Pascal
 • Kompilator JBuilder oparty na języku Java
 • RAD Studio - najwnowszy produkt firmy Borland. Charakteryzuje się dwoma ciekawymi cechami
  • Skupia w sobie takie języki jak: Pascal, C++, Java, C#, .Net, Html, XML. Tak zwane przysłowiowe All-In-One.
  • Darmowa wersja nie posiada tylko możliwości dołączania nowych bibliotek pochodzących od osób lub firm drugich. Natomiast działa ona przez (exact) 36500 dni od dnia zainstalowania go na danym komputerze, po uprzedniej-bezpłatnej rejestracji na stronie producenta i uzyskania klucza aktywacyjnego.
Przewiń do tyłu
Przewiń do przodu
LOADING
KTM Inżynieria z siedzibą i adresem w Złotoryi przy ulicy Rynek 5, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Żmigrodzka 241a Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000231317; REGON 020044296; NIP 6941622984.