LOADING
System
Catia V4
Catia V5
Catia V6

Dassault Systemes - Catia

CATIA jest nowoczesnym zintegrowanym systemem CAD/CAM/CAE, oferującym bogaty zestaw narzędzi programowanych do wspomagania w zasadzie całego cyklu działań związanych z procesem konstrukcyjno-wytwórczym produktu.

System CATIA od samego początku wykorzystują wielkie korporacje, których biura konstrukcyjne zatrudniają setki inżynierów różnych specjalności. CATIA znalazła więc szerokie zastosowanie w przemysłach lotniczym, samochodowym, maszynowym, elektrotechnicznym, stoczniowym, zabawkarskim itp.

Tym, co obecnie łączy wszystkie te gałęzie przemysłu, jest konieczność zminimalizowania czasu powstawania nowego produktu. Jest to jeden z głównych czynników decydujący o konkurencyjnści na dzisiejszym rynku.

W zakresie funkcjonalnym system oferuje narzędzia programowe, umożliwiające:

 • projektowanie mechaniczne, w tym:
  • modelowanie bryłowe,
  • modelowanie powierzchniowe, w tym:
   • klasyczne modelowanie powierzchniowe,
   • projektowanie powierzchni swobodnych,
   • analizę jakości powierzchni,
   • tworzenie scen renderowanych,
   • rekonstrukcję modelu powierzchniowego na podstawie danych pomiarowych lub szkiców;
  • tworzenie złożeń zespołów maszynowych (również przy wykorzystaniu biblioteki elementów standardowych),
  • tworzenie dokumentacji technicznej (na podstawie modelu),
  • modelowanie układów z elementów kształtowych,
  • projektowanie elementów blachowych,
  • analizę funkcjonalną modelu,
  • projektowanie form wtruyskowych;
 • analizę MES, w tym:
  • analizę odkształceń, naprężeń i częstości drgań własnych bryły modelu;
 • wspomaganie technologii wytwarzania w zakresie obróbki ubytkowej w zastosowaniu do:
  • obróbki toczeniem,
  • obróbki frezowaniem (4-osiowym);
 • projektowanie układów elektrycznych:
  • projektownie układów elektrycznych (również przy wykorzystaniu biblioteki elementów standardowych),
  • projektowanie wiązek przewodów elektrycznych,
  • rezerwację przestrzeni złożonych układów elektrycznych;
 • synteze i analizę wirtualnej makiety wytworu, w tym m.in.:
  • syntezę zespołów z elementów składowych,
  • analize kinematyczną układów,
  • analize przestrzenną,
  • analizę strukturalną;
 • projektowanie z wykorzystaniem bazy wiedzy, w tym:
  • parametryzację cech geometrycznych modelu,
  • tworzenie katalogów modeli parametrycznych,
  • zapisywanie elementów „wiedzy” (formuł, reguł, sprawdzeń, relacji),
  • stosowanie wiedzy w procesie projektowo-konstrukcyjnym;
 • projektowanie zakładów przemysłowych, w tym m.in.:
  • optymalizację przestrzeni zakładu,
  • optymalizację infrastruktury zakładu;
 • projektowanie instalacji, w tym m.in.:
  • rurowych,
  • ogrzewania,
  • wentylacji,
  • klimatyzacji;
 • projektowanie i analizę układów ergonomicznych, w tym m.in.:
  • definowanie wirtualnych manekinów,
  • analizę relacji człowiek – wytwór (wirtualny manekin – model obiektu),
  • analizę podstawy ergonomicznej człowieka w danym układzie;
  • zarządzanie bazą danych Cax (Team PDM).
LOADING
KTM Inżynieria z siedzibą i adresem w Złotoryi przy ulicy Rynek 5, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Żmigrodzka 241a Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000231317; REGON 020044296; NIP 6941622984.