LOADING
System
Catia V4
Catia V5
Catia V6

Nasze narzędzia - Catia V5

CATIA V5 jest zintegrowanym, modułowym pakietem oprogramowania CAD/CAE/CAM, którego zastosowaniem jest cyfrowe definiowanie oraz symulacja produktu. W systemie CATIA V5 widoczne jest rzeczywiste zintegrowanie modelu cyfrowego produktu, metodologii projektowania i wytwarzania oraz dostępnych zasobów dla realizacji przedsięwzięcia. CATIA V5 dostarcza zaawansowanych narzędzi trójwymiarowego zarządzania życiem produktu (3D PLM - Product Lifecycle Management) do zespołowego rozwoju danego projektu. CATIA posiada wbudowaną możliwość do zdobywania i ponownego użycia wiedzy technicznej (know-how), która będzie kierować wprowadzaniem najlepszych praktyk projektowania zespołowego i pozwoli użytkownikowi końcowemu skupić się na kreatywności i innowacyjności wyrobu.

Podobnie jak w przypadku CATI V4, aktualna ilość użytkowników pracujących w tym systemie jest trudna do oszacowania. Wiele projektantów stopniowo przechodzi z poprzedniej wersji do nowej, co jest podyktowane w głównej mierze zleceniami od danych klientów. W każdym bądź razie ilość użytkowników pracujących w CATI V5 wzrasta, jednocześnie ilość użytkowników CATI V4 stopniowo maleje. Prawdobodobnie nigdy nie da się określić całkowitej liczby projektantów pracujących w tym środowisku, ponieważ niebawem (w 2009 roku) firma Dassault Systemes wprowadzi na rynek nowa wersję: CATIA V6.

Szczegółowy opis ważniejszych funkcji systemu CATIA V5:

 • Projektowanie mechaniczne.

  Program umożliwia parametryczne modelowanie części, tworzenie złożeń oraz wykonywanie dokumentacji technicznej. Oprócz tradycyjnego modelowania bryłowego możliwe jest również modelowanie konstrukcji z blach, kompozytów dedykowanych dla różnych gałęzi przemysłu (np. lotnictwo , przemysł samochodowy itp.). Dla tworzonych złożeń lub części istnieje możliwość analizy funcjonalnej produktu przed jego fizycznym zbudowaniem (symulacje kolizji, symulacji naprężeń itp.).
 • Projektowanie i stylizacja kształtu.

  CATIA zawiera w sobie narzędzia do projektowania "designe'u" wyrobów. Skomplikowane kształty powierzchniowe (Class A), ich modyfikacje oraz optymalizacje, mogą być tworzone w CATI’I na bazie szerokiego wachlarza narzędzi programowych (np.: inżynierii odwrotnej - reverse engineering).
 • Synteza produktu.

  Program dostarcza narzędzi do łatwej automatyzacji i walidacji projektu a także procesu wytwarzania. Przez parametryzacje produktu jest możliwa absorpcja wiedzy technicznej i jej ponowne użycie dla nowych projektów. Pozwala to na definicje wewnętrznych standardów oraz sprawdzanie i ocena jakości projektowania.
 • Projektowanie urządzeń i systemów.

  Projektowanie i integracja systemów elektrycznych, transportujących płyny oraz mechanicznych w trójwymiarowej makiecie wyrobu.
 • Analiza konstrukcji.

  CATIA posiada możliwości szybkiego projektowania i analizy o charakterze iteracyjnym dla wszystkich typów części i złożeń. Program posiada niezbędne narzędzia zarówno dla analizy strukturalnej (analiza metodą elementów skończonych) jak i analizy tolerancji złożeń i ich deformacji. Optymalizacja produktu bazująca na parametryzacji konstrukcji, jest bardzo prosta i dostępna zarówno dla projektantów jak i specjalistów.
 • Wytwarzanie.

  Program dostarcza zintegrowanego środowisko wytwarzania NC zawierające wiele specjalistycznych modułów CAM jak: toczenie, frezowanie 2,5 do 5 osiowe oraz inne. Wszystkie moduły CAM są połączone z bazą PLM i umożliwiają łatwe tworzenie dokumentacji technologicznej.
 • Infrastruktura.

  Sposób budowy programu jest innowacyjny i otwarty na standardy przemysłowe. Umożliwia on skalowalność i otwartość na pracę zespołową. CATIA posiada bardzo bogate narzędzia do wymiany danych z innymi systemami projektowania, a także możliwość użycia zewnętrznych danych CAD bez potrzeby ich tłumaczenia bezpośrednio w złożeniach.
 • Nauka systemu.

  CATIA posiada narzędzia do wspomagania nauki programu, są one intuicyjne i łatwe w użyciu.
 • Rozwijanie i przystosowanie systemu do własnych potrzeb.

  CATIA dostarcza pakiet narzędzi programowych do tworzenia własnych aplikacji użytkownika, opartych w głównej mierze na języku programowania Visual Basic ale i takze, poprzez komponenty ActiveX, w każdym innym środowisku programistycznym z wykorzystaniem dowlnego języka programowania jak np. C++.
Przewiń do tyłu
Przewiń do przodu
LOADING
KTM Inżynieria z siedzibą i adresem w Złotoryi przy ulicy Rynek 5, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Żmigrodzka 241a Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000231317; REGON 020044296; NIP 6941622984.