LOADING
System
Catia V4
Catia V5
Catia V6

Nasze narzędzia - Catia V6

W chwili obecnej CATIA V6 jest w trakcie pojawiania się na rynku. Jak informuje nas strona producenta pierwszy, poważniejszy release odbył się w Paryżu 25-11-2008. Jednakże, ostateczne decyzje użycia nowej platformy, stopniowo będą podejmować klienci, którzy zaczynając każdy nowy projekt wybierają system w którym będą chcieli pracować. Dlatego też pełne wejście tej wersji programu może rozciągnąć się na długie miesiące. Ponadto, tak jak wersja CATI V4 była oparta na OS UNIX, V5 na stacjach roboyczych OS Windows XP tak teraz wersja V6 – według założen producenta, będzie oparta na OS Vista.

Nowy software PLM w wersji 6 oferuje pojedynczą, otwartą i skalowalną platformę architektury zorientowanej na usługi tzw. SOA, obejmującą całe przedsiębiorstwo. Udostępnia ona w dowolnym miejscu aplikacje inżynierskie, produkcyjne i symulacyjne potrzebne użytkownikom do zdalnego tworzenia i współpracy.

V6R2009 ożywia koncepcję PLM 2.0 - czyli PLM online dla każdego. Rozszerza możliwości PLM poza projektowanie i produkcję, tak aby objąć zarówno użytkowników biznesowych, jak i konsumentów. Teraz w projektowaniu 3D może uczestniczyć każdy, bez względu na miejsce.

 • Globalna innowacja oparta na współpracy

 • Wersja 6 daje każdemu zainteresowanemu danym produktem, możliwość uczestniczenia w jego całym cyklu życia. Oferuje niezrównany zakres współpracy - obejmuje bowiem zarówno twórców produktu, jak i "ekosystem", w którym działają, a na który składają się osoby zajmujące się zakupami czy marketingiem, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i poza nim.

  Wersja 6 umożliwia współpracę "wirusową". Społeczności sieciowe mogą tworzyć się na poczekaniu, umożliwiając ludziom łączność, wymianę poglądów, rozmowy i błyskawiczne projektowanie 3D.

 • Realizm

 • W wersji 6 wirtualny produkt odzwierciedla produkt rzeczywisty. Produkty wyglądają realistycznie (dzięki zastosowaniu renderowania) i zachowują się jak w rzeczywistości, jako że model uwzględnia prawa fizyki.

  Ponadto wersja 6 oferuje bardzo intuicyjny interfejs. Każdy użytkownik może łatwo wyszukiwać informacje, komunikować się, współpracować i wypróbowywać produkty online w trzech wymiarach.

 • Pojedyncza platforma PLM do zarządzania własnością intelektualną

 • Sama tylko ilość własności intelektualnej wymaga dobrych możliwości zarządzania w całym cyklu życia produktu. Platforma PLM w wersji 6 udostępnia widok i dostęp stowarzyszony do całej potrzebnej wiedzy, bez względu na to, czy informacje znajdują się w systemie PLM, w innej aplikacji przedsiębiorstwa czy też pochodzą z nieustrukturyzowanego źródła danych. Pozwala to wykorzystać przy pracy inteligencję zbiorową całego przedsiębiorstwa.

 • Współpraca sieciowa

 • Tworzenie produktów i współpraca (ENOVIA, CATIA, DELMIA i SIMULIA) obejmują jednoczesną pracę w czasie rzeczywistym w wielu odległych lokalizacjach połączonych siecią WWW. I tak na przykład projektant pracujący z systemem CATIA na laptopie, siedząc w domu, może zalogować się i bezpośrednio edytować model znajdujący się na biurowym serwerze. Współpraca sieciowa ma również zastosowanie do różnych widoków definicji produktów:

  • Widok wymagań
  • Widok funkcjonalny
  • Widok logiczny
  • Widok fizyczny

  Współpraca sieciowa ma również newralgiczne znaczenie dla każdej firmy chcącej zaimplementować globalną strategię projektowania i produkcji.

 • Gotowe do użycia procesy biznesowe PLM

 • Wersja 6 obejmuje procesy PLM z 11 branż. Unifikuje ona procesy inżynierskie z wszystkimi procesami biznesowymi przedsiębiorstwa. Akceleratory branżowe wersji 6 utrwalają wartość każdej z branż oraz dostarczają najlepsze branżowe procedury i możliwości PLM. Dzięki temu wdrożenia przebiegają szybciej, a zwrot z inwestycji następuje wcześniej.

 • Niższe koszty użytkowania

 • Posiadanie jednej bazy danych dla wszystkich aplikacji znacząco obniża koszty użytkowania oraz wspomaga efektywną współpracę. Z perspektywy systemu CATIA metodyka projektowania nie zmienia się znacząco, co obniża koszty szkoleń. Ponadto zastosowanie standardów architektury zorientowanej na usługi pozwala na łatwą integrację z dotychczas używanymi systemami oraz modelowanie procesów biznesowych bez umiejętności programistycznych, a tym samym wspiera adaptowalny model działalności przedsiębiorstwa.

Przewiń do tyłu
Przewiń do przodu
LOADING
KTM Inżynieria z siedzibą i adresem w Złotoryi przy ulicy Rynek 5, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Żmigrodzka 241a Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000231317; REGON 020044296; NIP 6941622984.