LOADING

Nasze narzędzia - Microstation

MicroStation firmy Bentley jest programem do komputerowego wspomagania projektowania (CAD) 3D i 2D, kreślenia oraz tworzenia wizualizacji. Jest to podstawowy pakiet stanowiący środowisko dla aplikacji wielu wiodących firm, w takich dziedzinach jak: geoinżynieria, mechanika, architektura. Firma nasza wykorzystuje ten program do projektowania lini montażowej dla naszych klientów i która potem, rownież pod naszym okiem, jest składana w fabryce. Są to sporadyczne projekty ale dają nam możliwość poznania i nauczenia się nietypowych rzeczy w odniesieniu do funkcjonowania takiej lini.

Pierwsza wersja programu MicroStation powstała w 1984 roku. Na całym świecie jest już ponad 300.000 użytkowników pracujących w tym systemie, na różnych platformach sprzętowych jak i systemach operacyjnych, takich jak: PC, UNIX, Macintosh, Windows, DEC Alpha, itd. . Na każdej z tych platform format pliku (*.dgn) jest taki sam, w związku z czym nie występuje problem z wymianą danych.

Istnieje również darmowa wersja Microstation tzw. Bentley View XM Edition. Jest ona nieco okrojona w porównaniu do pełnej wersji, ale za to pozwala ona na szybkie otwarcie i przeanalizowanie takich plików jak *.DGN, *.DWG czy tez *.DXF.

Najważniejsze cechy programu:

 • Wydajność projektowa 2D/3D
  • Kompletny zestaw narzędzi do kreślenia i adnotacji.
  • AccuDraw do dynamicznej kontroli i wprowadzania oraz AccuSnap do inteligentnego i interaktywnego przyciągania.
  • Przypisanie położenia klawiatury pozwala na optymalną nawigację i optymalny wybór narzędzi i zadań.
  • Programowalna funkcjonalność myszki zwiększa wydajność nawigacji na ekranie i w modelu.
  • Narzędzia do nawigacji, po historii pliku pozwalają łatwiej zarządzać dużą ilością dokumentacji projektowej w rozproszonym zespole.
 • Project Explorer oraz zbiory powiązań
  • Tworzenie zbiorów powiązań pomiędzy plikami, modelami, zapisanymi widokami, odniesieniami i elementami w plikach CAD, PDF oraz Microsoft Office.
  • Zarządzanie i nawigacja po zależnościach między treścią plików taką jak rysunki czy specyfikacje.
  • Zarządzanie rysunkami i zbiorami dokumentów z automatyczną aktualizacją wszelkich powiązanych adnotacji.
 • Możliwości modelowania 3D
  • Zaawansowane i wyrafinowane narzędzia do modelowania krawędziowego, powierzchniowego, siatkowego i obiektowego dla brył.
  • Efektywne narzędzia do edycji i manipulowania zaokrąglonymi powierzchniami w 3D z wykorzystaniem operacji logicznych Boolen’a.
  • GenerativeComponents do asocjatywnego modelowania parametrycznego, automatyzującego procesy projektowania i przyspieszającego innowacje projektowe.
  • Integracja z Google 3D Warehouse: dynamiczne pobieranie i umieszczanie modeli z Google 3D Warehouse do MicroStation.
  • Obsługa plików 3DS Max (Autodesk).
 • Wizualizacja
  • Fotorealistyczny rendering z wykorzystaniem śledzenia promieniem i śledzenia cząstkami.
  • Rozbudowane biblioteki materiałów, tekstur i oświetlenia.
  • Możliwość standaryzacji zarządzania materiałami jako części standardu firmowego z wykorzystaniem szablonów elementu.
  • Obsługa trybu Rich Photo-realistic oraz dynamiki RPC.
 • Odniesienia
  • Odniesienia plików DGN i DWG w tym samym pliku modelu.
  • Dołączanie obrazów jako plików odniesienia, włączając w to zdjęcia satelitarne i lotnicze, zeskanowane mapy bądź rysunki.
  • Dołączanie pliku modelu jako pliku odniesienia na różnych etapach z wykorzystaniem historii projektu.
  • Dołączanie pliku PDF jako pliku odniesienia dla projektu dla całych 360 stopni, jego przeglądania i edycji.
 • Wydajność grafiki i prezentacja
  • Technologia graficzna Microsoft DirectX oferuje użytkownikom 3D niezwykłą wydajność graficzną przy manipulowaniu i nawigacji.
  • Użytkownicy 2D korzystają z wysokiej jakości renderingu i usprawnień w prezentacji.
  • Standard PANTONE® oraz zestawy kolorów pozwalają tworzyć bogatsze prezentacje.
  • Przeźroczystość elementu, priorytet wyświetlania i stopniowe wypełnienie to niektóre z funkcji wzbogacających możliwości prezentacji.
 • Zarządzanie standardami CAD
  • Szablony elementu integrują standardy CAD z zadaniami MicroStation, dopasowując funkcje i narzędzia zgodnie z charakterystyką danego projektu.
  • Narzędzia do sprawdzania standardów CAD pozwalają na precyzyjny wgląd w jakość treści CAD i pozwalają administratorom tego systemu na kontrolę zgodności ze standardami z wykorzystaniem szablonów elementu, co zwiększa jakość i spójność wszystkich projektów.
 • Dodatkowe możliwości
  • Obsługa Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), która zawarta jest w MicroStation
  • Obsługa MDL oraz MicroStation Basic.
  • Interfejs użytkownika, który można dostosowywać.
  • Łącznik Bentley Universal Database.
  • Pełna interoperacyjność z branżowymi rozszerzeniami Bentley i bogatym zestawem aplikacji.
Przewiń do tyłu
Przewiń do przodu
LOADING
KTM Inżynieria z siedzibą i adresem w Złotoryi przy ulicy Rynek 5, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Żmigrodzka 241a Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000231317; REGON 020044296; NIP 6941622984.